“عمق یک جمله” از ایلیا پرویز

عمق یک جمله بیابنویس

دو روز بود که فکرم مشغول این جمله بود : "هیچ وقت به هیچ کسی که هیچ چیزی نمی دونه اعتماد نکن " نمی دونم چرا اما اصلا این جمله رو درک نمی کنم. انگار یک عبارت جبری با هزاران هزار x که می تونه هزاران هزار جواب داشته باشه . اما چطور این جمله به این کوتاهی و سادگی می تونه این قدر پیچیده باشه ؟؟ هزاران هزار مفهوم برای این جمله هست که همشون درسته اما هر کدوم یک جور معنا و مفهوم رو می رسونن و اینه که منو گمراه کرده. کدومشون می تونه بهترین مفهوم باشه ؟؟ این جمله ممکنه کوتاه باشه اما هزاران هزار پند و اندرز در دل خودش جا داده که همه و همه درست و کلیدی اند اما من که هیچ کدومشون رو من نمی فهمم حالا که فکر می کنم من اصلا هیچی نمی نمی فهمم هیچیِ هیچی.

این داستان ادامه دارد

Rating: 3.7/5. From 3 votes.
Please wait...